ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧАСТКУ КОЖНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ЗА 2016-2017 РОКИ

Д О В І Д К А

№ з/п

БІОГАЗ

(виробництво)

БІОМАСА

(виробництво)

ПОТУЖНІСТЬ

2 0 1 6  РІК

1.

-

+

100 %

0,00 %

100 %

2 0 1 7  РІК

2.

+

+

100 %

31,4%

68,6 %

Інформацію сформовано станом на 28.12.2017 року

Печать